Gabionové technologie

Gabionové technologie

Gabionové konstrukce ve více ohledech předběhli betonové konstrukce. Gabiony se vyznačují možností realizace během celého roku, propustnou strukturou, vysokou odolností, ekologičností a estetickou hodnotou. Velkou výhodou použití gabionů oproti betonovým konstrukcím je i úspora nákladů, obvykle 20 až 30%. Na celkovou životnost má vliv více faktorů mezi něž patří použitý materiál či samotná realizace.

Konstrukce gabionů jsou ze svařované mříže nebo pletené dvou zákrutové sítě. Dráty jsou pozinkované silnou vrstvou zinku anebo slitiny zinku a hliníku. Nejen povrchová úprava je zárukou vysoké životnosti stavby. Na životnost mají vliv i kvalitativní vlastnosti výplňového materiálu a případný následný vzrůst vegetace. Odhadovaná životnost gabionových konstrukcí je minimálně 50 roků až 100 let. Pro zákazníky nabízíme kvalitní a fundovanou technickou podporu prostřednictvím specializovaných pracovníků.

Gabiony, více informací >>>


Ostatní informace po přihlášení

Jednoduchým přihlášením získáte možnost trvalého přístupu ke všem technickým informacím tohoto materiálu, náležitým instalačním postupům, projekčním specifikacím a novinkám.

Firestone – EPDM GeoGard

Firestone – EPDM GeoGard

EPDM GeoGard, vyráběné koncernem Firestone, jsou vysoce pružné gumové izolační fólie, které nabízí dlouhodobé řešení pro zemědělské, průmyslové a komerční aplikace. Díky skvělým vlastnostem a jednoduché instalaci představují dlouhotrvající systém pro realizaci nádrží i v náročných podmínkách. Mimořádné vlastnosti fólie EPDM GeoGard jsou ověřené při tisících aplikacích po celém světě. Byly poprvé použity téměř před 40 lety pro závlahové nádrže na jihu Španělska. Gumová membrána je i po desetiletích užívání stále funkční a skvěle vodotěsná.

V současnosti poskytuje technologie izolačních membrán EPDM nejlepší volbu pro realizace izolačních souvrství především veškerých vodních aplikací. A to hlavně díky bezkonkurenční životnosti membrány, jednoduchosti instalace během všech ročních období a perfektní technické podpoře. To vše umožňují jedinečné vlastnosti fólie GeoGard a vynikající technické zázemí firmy Firestone prostřednictvím zastoupení AMET-GEO, s.r.o.

Ostatní informace po přihlášení

Jednoduchým přihlášením získáte možnost trvalého přístupu ke všem technickým informacím tohoto materiálu, náležitým instalačním postupům, projekčním specifikacím a novinkám.

nový web AMET-GEO

nový web AMET-GEO

Na startu nového roku 2021 Vám přinášíme novou webovou prezentaci. Na novém webu naleznete aktualizovanou nabídku PRODUKTŮ řazených dle jednotlivých druhů geosyntetických materiálů s podrobnými popisy a příslušnými technickými soubory. Dále jsou na novém webu AMET-GEO prezentovány nabízené TECHNOLOGIE. Stejně jako dosud máme pro Vás k dispozici veškerý poradensko-technologický servis včetně logistického zabezpečení dodávek.

Již 20 let firma AMET-GEO, s.r.o. prostřednictvím svých specialistů a obchodních zástupců působí na trhu s geosyntetickými materiály a technologiemi. Během 20 let se firma AMET-GEO, s.r.o. vypracovala mezi nejvýznamnější dodavatele zastupující několik nadnárodních koncernů a domácích producentů. Naším cílem je i nadále být spolehlivým dodavatelem pro Vaše projekty a nabízet produkty a technologie, jež pro Vás budou nejekonomičtější a nejoptimálnější volbou.

Kyowa – FU Ecogreen

Kyowa – FU Ecogreen

„Filter Unit” Ecogreen (dále jen FU Ecogreen) jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací. FU Ecogreen jsou konstruovány jako dvojité síťě mechově zelené barvy, čímž se snadno integrují do přírodního prostředí. FU Ecogreen jsou vyrobeny z vysoce pevných, UV stabilizovaných, polyesterových vláken. Unikátní pevnost a pružnost sítí FU Ecogreen spolu s jejich jednoduchostí použití umožňují účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystému a rychlá obnova vegetace.

Z pohledu instalace jednotek FU Ecogreen je velkou výhodou jejich flexibilita přizpůsobení se případnému nerovnému podkladu, efektivně dokáží pokrýt velkou plochu a lze je modelovat do různých sestav. Mnohdy žádaným přínosem je útlum energie vodního proudu a vln. Instalace jednotek FU Ecogreen je velmi snadná a rychlá, vyžaduje použití pouze jednoduché mechanizace, umožňuje realizaci v každém ročním období, instalace je možná na suchu i ve vodě. Přítomnost jednotek FU Ecogreen ve vodních ekosystému je přínosná. Díky volné struktuře mezi kameny nachází drobní vodní živočichové úkryt a příležitost k rozmnožování, struktura též umožňuje zdravý rozvoj mikroflóry. Instalované jednotky FU Ecogreen se snadno a rychle adaptují do přirozené krajiny a nejsou jejím rušivým elementem.

Pro více informací >>>

Ostatní informace po přihlášení

Jednoduchým přihlášením získáte možnost trvalého přístupu ke všem technickým informacím tohoto materiálu, náležitým instalačním postupům, projekčním specifikacím a novinkám.


FU Ecogreen, instalace jezero Most >>>

FU Ecogreen, instalace Máchovo jezero >>>

FU Ecogreen, instalace řeka Bělá >>>

Bentonitové rohože

Bentonitové rohože

Bentonitové rohože jsou těsnících materiály sendvičové konstrukce, které mají mezi dvěma geotextiliemi mechanicky vázanou minerální těsnící vrstvu na bázi směsi aktivovaného specifického jílu. Na základě své konstrukce a požadavků na technické parametry, které musí tyto materiály splňovat, jsou tyto materiály řazeny do skupiny výrobků označovaných jako geosyntetické jílové rohože.

Geosyntetické jílové rohože patří mezi standardní prefabrikované výrobky. Hlavní funkcí bentonitových rohoží je ochrana životního prostředí díky jejich vysoké těsnící a sorpční výkonnosti proti různým kapalným a plynným médiím. Po zabudování dochází vlivem vlhkosti k naboptnání minerální vrstvy bentonitových rohoží a tím k vytvoření nepropustné bariéry.

Pro další informace a aktuální nabídku kontaktujte obchodní zástupce.