Firestone – EPDM GeoGard

Firestone – EPDM GeoGard

EPDM GeoGard, vyráběné koncernem Firestone, jsou vysoce pružné gumové izolační fólie, které nabízí dlouhodobé řešení pro zemědělské, průmyslové a komerční aplikace. Díky skvělým vlastnostem a jednoduché instalaci představují dlouhotrvající systém pro realizaci nádrží i v náročných podmínkách. Mimořádné vlastnosti fólie EPDM GeoGard jsou ověřené při tisících aplikacích po celém světě. Byly poprvé použity téměř před 40 lety pro závlahové nádrže na jihu Španělska. Gumová membrána je i po desetiletích užívání stále funkční a skvěle vodotěsná.

V současnosti poskytuje technologie izolačních membrán EPDM nejlepší volbu pro realizace izolačních souvrství především veškerých vodních aplikací. A to hlavně díky bezkonkurenční životnosti membrány, jednoduchosti instalace během všech ročních období a perfektní technické podpoře. To vše umožňují jedinečné vlastnosti fólie GeoGard a vynikající technické zázemí firmy Firestone prostřednictvím zastoupení AMET-GEO, s.r.o.

nový web AMET-GEO

nový web AMET-GEO

Na startu nového roku 2021 Vám přinášíme novou webovou prezentaci. Na novém webu naleznete aktualizovanou nabídku PRODUKTŮ řazených dle jednotlivých druhů geosyntetických materiálů s podrobnými popisy a příslušnými technickými soubory. Dále jsou na novém webu AMET-GEO prezentovány nabízené TECHNOLOGIE. Stejně jako dosud máme pro Vás k dispozici veškerý poradensko-technologický servis včetně logistického zabezpečení dodávek.

Již 20 let firma AMET-GEO, s.r.o. prostřednictvím svých specialistů a obchodních zástupců působí na trhu s geosyntetickými materiály a technologiemi. Během 20 let se firma AMET-GEO, s.r.o. vypracovala mezi nejvýznamnější dodavatele zastupující několik nadnárodních koncernů a domácích producentů. Naším cílem je i nadále být spolehlivým dodavatelem pro Vaše projekty a nabízet produkty a technologie, jež pro Vás budou nejekonomičtější a nejoptimálnější volbou.

Kyowa – FU Ecogreen

Kyowa – FU Ecogreen

„Filter Unit” Ecogreen (dále jen FU Ecogreen) jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací. FU Ecogreen jsou konstruovány jako dvojité síťě mechově zelené barvy, čímž se snadno integrují do přírodního prostředí. FU Ecogreen jsou vyrobeny z vysoce pevných, UV stabilizovaných, polyesterových vláken. Unikátní pevnost a pružnost sítí FU Ecogreen spolu s jejich jednoduchostí použití umožňují účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystému a rychlá obnova vegetace.

Z pohledu instalace jednotek FU Ecogreen je velkou výhodou jejich flexibilita přizpůsobení se případnému nerovnému podkladu, efektivně dokáží pokrýt velkou plochu a lze je modelovat do různých sestav. Mnohdy žádaným přínosem je útlum energie vodního proudu a vln. Instalace jednotek FU Ecogreen je velmi snadná a rychlá, vyžaduje použití pouze jednoduché mechanizace, umožňuje realizaci v každém ročním období, instalace je možná na suchu i ve vodě. Přítomnost jednotek FU Ecogreen ve vodních ekosystému je přínosná. Díky volné struktuře mezi kameny nachází drobní vodní živočichové úkryt a příležitost k rozmnožování, struktura též umožňuje zdravý rozvoj mikroflóry. Instalované jednotky FU Ecogreen se snadno a rychle adaptují do přirozené krajiny a nejsou jejím rušivým elementem.

Pro více informací >>>


FU Ecogreen, instalace jezero Most >>>

FU Ecogreen, instalace Máchovo jezero >>>

FU Ecogreen, instalace řeka Bělá >>>

Bentonitové rohože

Bentonitové rohože

Bentonitové rohože jsou těsnících materiály sendvičové konstrukce, které mají mezi dvěma geotextiliemi mechanicky vázanou minerální těsnící vrstvu na bázi směsi aktivovaného specifického jílu. Na základě své konstrukce a požadavků na technické parametry, které musí tyto materiály splňovat, jsou tyto materiály řazeny do skupiny výrobků označovaných jako geosyntetické jílové rohože.

Geosyntetické jílové rohože patří mezi standardní prefabrikované výrobky. Hlavní funkcí bentonitových rohoží je ochrana životního prostředí díky jejich vysoké těsnící a sorpční výkonnosti proti různým kapalným a plynným médiím. Po zabudování dochází vlivem vlhkosti k naboptnání minerální vrstvy bentonitových rohoží a tím k vytvoření nepropustné bariéry.

Pro další informace a aktuální nabídku kontaktujte obchodní zástupce. 

Geobuňky

Geobuňky

Geobuňkové systémy díky svému zpevňovacímu účinku zabraňuje smykovému porušení a smykovým deformacím sypaných a násypových vrstvených materiálů. Systém stabilizuje plnivo, umožňuje rozložení zátěže v plastických zeminách, představuje základovou stabilizaci pro dlážděné plochy a stabilizaci nezpevněných vozovek.

Geobuňkové systémy se dále používají pro stabilizace svahů. Zpevňují, ztužují a udržují vrchní vegetační vrstvu nebo kamenné násypy, a to tím způsobem, že kontrolují posuv svahu vyvolaný hydrodynamickou a gravitační silou. Stávají se účinnými protierozními systémy.

Pomocí geobuňkových systémů lze též realizovat systémy opěrných zdí a vyztužených zeminových konstrukcí jež vyhovují všem stavební předpisům a požadavkům. Tyto systémy vynikají konstrukční flexibilitou a příjemným vzhledem díky povrchu s vegetací. Vytváří vodorovné terasy, které umožňují růst vegetace i v exponovaných vnějších buňkách.

Pro další informace a aktuální nabídku materiálů kontaktujte obchodní zástupce.