Polyfelt PGM-G jsou kompozity složené z nosné netkané geotextilie, která je vyrobena z nekonečných polypropylenových (PP) vláken. Na tuto nosnou geotextilii jsou pevně přichyceny našitím pramence skelných vláken, které vytváří výztužnou vysokopevnostní mříž. Produkty Polyfelt PGM-G jsou dodávány v pevnostech: 50/50kN, 100/100kN a 200/200kN.

Hlavními funkcemi materiálů Polyfelt PGM-G jsou jejich výztužná a těsnící schopnost. Skelná vlákna vykazují vysokou pevnost již při minimálních protaženích korespondujících s roztažností asfaltobetonových povrchů a netkaná geotextilie, která je v produktu přítomna jako nosný prvek, poskytuje po nasycení asfaltem těsnící vlastnosti – vytváří SAMI mebránu.

Nespornou výhodou výztužného prvku, který je tvořen v materiálu Polyfelt PGM-G skelnými vlákny jsou jeho vlastnosti. Maximální průtažnost při níž vykazují skelná vlákna maximální pevnost se pohybuje mezi 1% až 3%. Díky těmto skelným vláknům kompozit PGM-G využívá maximální pevnost pro vyztužení v době před vznikem trhlin v asfaltovém krytu.