Kyowa – FU Ecogreen

Technologie

„Filter Unit” Ecogreen (dále jen FU Ecogreen) jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací. FU Ecogreen jsou konstruovány jako dvojité síťě mechově zelené barvy, čímž se snadno integrují do přírodního prostředí. FU Ecogreen jsou vyrobeny z vysoce pevných, UV stabilizovaných, polyesterových vláken. Unikátní pevnost a pružnost sítí FU Ecogreen spolu s jejich jednoduchostí použití umožňují účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystému a rychlá obnova vegetace.

Z pohledu instalace jednotek FU Ecogreen je velkou výhodou jejich flexibilita přizpůsobení se případnému nerovnému podkladu, efektivně dokáží pokrýt velkou plochu a lze je modelovat do různých sestav. Mnohdy žádaným přínosem je útlum energie vodního proudu a vln. Instalace jednotek FU Ecogreen je velmi snadná a rychlá, vyžaduje použití pouze jednoduché mechanizace, umožňuje realizaci v každém ročním období, instalace je možná na suchu i ve vodě. Přítomnost jednotek FU Ecogreen ve vodních ekosystému je přínosná. Díky volné struktuře mezi kameny nachází drobní vodní živočichové úkryt a příležitost k rozmnožování, struktura též umožňuje zdravý rozvoj mikroflóry. Instalované jednotky FU Ecogreen se snadno a rychle adaptují do přirozené krajiny a nejsou jejím rušivým elementem.

Pro více informací >>>


FU Ecogreen, instalace jezero Most >>>

FU Ecogreen, instalace Máchovo jezero >>>

FU Ecogreen, instalace řeka Bělá >>>