3D-Mat jsou prostorové 3D protierozní rohože vyrobené z polypropylenových (PP) monofilů olivově zelené barvy. Rohože 3D-Mat se dodávají v tloušťce 10mm a 20mm.

Rohože 3D-Mat jsou ideální pro ochranu proti erozi na rozmanitých místech, na nábřežích, březích řek, jezer, kanálů, příkopů, hrázích, suchých poldrů, protipovodňových a protihlukových zemních valů atp. Jsou také vysoce efektivní při aplikacích v golfových resortech a obydlených zónách. Spolu s kořenovým systémem vegetace vytváří pevnou přírodní platformu. V důsledku toho 3D-Mat pomáhá přírodě rozvíjet své dlouhodobě silné „zelené“ řešení ochrany proti erozi.

Ostatní informace po přihlášení

Jednoduchým přihlášením získáte možnost trvalého přístupu ke všem technickým informacím tohoto materiálu, náležitým instalačním postupům, projekčním specifikacím a novinkám.