3D-Mat jsou prostorové 3D protierozní rohože vyrobené z polypropylenových (PP) monofilů olivově zelené barvy. Rohože 3D-Mat se dodávají v tloušťce 10mm a 20mm.

Rohože 3D-Mat jsou ideální pro ochranu proti erozi na rozmanitých místech, na nábřežích, březích řek, jezer, kanálů, příkopů, hrázích, suchých poldrů, protipovodňových a protihlukových zemních valů atp. Jsou také vysoce efektivní při aplikacích v golfových resortech a obydlených zónách. Spolu s kořenovým systémem vegetace vytváří pevnou přírodní platformu. V důsledku toho 3D-Mat pomáhá přírodě rozvíjet své dlouhodobě silné „zelené“ řešení ochrany proti erozi.