Miragrid GX

Geomříže

Miragrid GX jsou pletené geomříže vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) opatřené polymerním ochranným povlakem. Geomříže Miragrid GX mají vynikající třecí vlastnosti, díky nim zaručují vysokou míru interakce mezi geomříží a zeminou, která vede ke zvýšení tahového výkonu a tedy i únosnosti podloží. Díky této absorpci tažné síly vzniká ze zeminy nový kompozitní prvek: zemina vyztužená geomříží.Geomříže Miragrid GX jsou ideální výztuhami pro hrubozrnné, nesoudržné zeminy. 

Geomříže Miragrid GX se vyrábí v dvouosých a jednoosých provedeních. Dvouosé geomříže se používají především pro plošné vyztužení podloží a podobné aplikace. Jednoosé geomříže se používají pro vyztužování opěrných zemních konstrukcí, valů a podobných zemních struktur. Jednoosé geomříže Miragrid GX jsou pro tyto aplikace velice vhodné a to především pro jejich vynikající creepové vlastnosti (dlouhodobé pevnosti).