Služby

TECHNICKÝ A LOGISTICKÝ SERVIS
Poradíme Vám s výběrem a nabídneme optimální produkt dle potřeb a požadavků. Zboží Vám zavezeme v dohodnutém termínu na místo stavby či jinou požadovanou lokalitu. Pro dodané produkty Vám poskytneme veškerou požadovanou dokumentaci dle platné legislativy, poradíme Vám se správnou instalací.

INŽENÝRSKÉ A PROJEKTOVÉ SLUŽBY
V projektovém procesu Vám vypracujeme technická vyjádření a stanoviska, poskytneme technologické postupy a montážní návody produktů našeho sortimentu. Pro vyztužené zeminové konstrukce a opěrné zdi Vám navrhneme bezpečnou a finančně efektivní technologii, případně dle požadavků poskytneme statické a ověřovací výpočty. V rámci aplikované geotechniky poskytneme geotechnické poradenství, rozbory zemin a další související služby.

Kontaktujte obchodního zástupce, informujte jej o Vašich požadavcích. Jistě nalezneme to nejoptimálnější řešení.