Megadrain jsou drenážní geokompozity. Jejichž drenážní jádra jsou vyrobeny z polypropylenových (PP) „monofilů“, na jedné či obou stranách opatřeny filtrační geotextilií z nekonečných mechanicky zpevněných polypropylenových (PP) vláken.

Extrémně vysoká pórovitost drenážního jádra zajišťuje pro Megadrain vysokou propustnost vody, zejména za nízkého tlaku nadloží. Proto se používá tam, kde je potřeba vysoký odvodňovací průtok a nebo při nízkém tlakovém spádu. Megadrain se uplatňuje zejména jako prvek pro horizontální drenáž tam, kde je nízké přitížení, tj. na plochých střechách nebo sportovištích.