3D-Drain

3D-Drain

3D-Drain jsou drenážní geokompozity složené z drenážního jádra ve tvaru 3D rohože vyrobené z extrudovaného polyetylenu (PE) a z filtrační geotextilie z nekonečných polypropylenových (PP) vláken po obou stranách.

Drenážní kompozity 3D-Drain se vyznačují nízkou stlačitelností a vysokou drenážní kapacitou. Jsou používány jako drenážní prvek u skládek, opěrných zdí, suterénů, tunelů, komunikací a jiných aplikací. Drenážní kompozity nahrazují konvenční drenážní struktury z kameniva. Oproti konvenční metodě disponují přesně definovanými vlastnostmi a poskytují jednoduchou, rychlou a levnou montáž.

Megadrain

Megadrain

Megadrain jsou drenážní geokompozity. Jejichž drenážní jádra jsou vyrobeny z polypropylenových (PP) „monofilů“, na jedné či obou stranách opatřeny filtrační geotextilií z nekonečných mechanicky zpevněných polypropylenových (PP) vláken.

Extrémně vysoká pórovitost drenážního jádra zajišťuje pro Megadrain vysokou propustnost vody, zejména za nízkého tlaku nadloží. Proto se používá tam, kde je potřeba vysoký odvodňovací průtok a nebo při nízkém tlakovém spádu. Megadrain se uplatňuje zejména jako prvek pro horizontální drenáž tam, kde je nízké přitížení, tj. na plochých střechách nebo sportovištích.

Polyfelt DC

Polyfelt DC

Polyfelt DC jsou drenážní geokompozity složené z drenážního jádra ve tvaru sítě vyrobené z extrudovaného polyetylenu (PE) a z filtrační geotextilie z nekonečných polypropylenových (PP) vláken. Dodává se s oboustrannou filtrační geotextilií nebo s geotextilií pouze po jedné straně.

Drenážní kompozity Polyfelt DC se vyznačují nízkou stlačitelností. Proto se používají tam, kde je zapotřebí účinné odvodnění pod vysokým tlakem nadloží. Je používán jako drenážní prvek u skládek, opěrných zdí, suterénů, tunelů, komunikací a jiných zátěžových aplikací.