Geolon PET

Tkané geotextilie

Geolon PET jsou výztužné tkaná geotextilie z vysokopevnostních polyesterových UV stabilizovaných vláken. Geotextilie Geolon PET jsou určeny pro účinné vyztužování díky svým příznivým pevnostním parametrům a malému protažení. Geotextilie Geolon PET přitom nabízí dobrou hydropropustnost pro schopnost oddělit konstrukční vrstvy a zároveň nebránit prostupu vody. Geotextilie Geolon PET je vhodný jako výztužný prvek především pro jemnozrnné nesoudržné zeminy.

Tkané geotextilie Geolon PET se vyrábí v dvouosých a jednoosých provedeních. Dvouosé dimenze se používají především k plošnému vyztužování podloží a podobným aplikacím. Jednoosé dimenze se používají především při realizacích opěrných zemních struktur a jiných zemních konstrukcí.