Geolon PE

Geolon PE

TenCate Geolon PE jsou tkané geotextilie vyrobené z polyethylenového monofilu s vysokou hustotou a páskových přízí. Tyto tkaniny jsou UV stabilizované a speciálně navržené tak, aby splňovaly požadavky nejkritičtějších filtračních aplikací.

Tkané geotextilie TenCate Geolon PE jsou materiály konstruované pro dlouhodobé i krátkodobé filtrační aplikace s vysokou zátěží. Jsou složené z polyethylenových vláken o vysoké hustotě, sestavené tvoří strukturovanou a stabilní tkanou geotextilii. Vyznačují se svou robustností, vysokou pevností, vysokou UV stabilitou a chemickou odolností.

Thrace WG

Thrace WG

Thrace WG jsou výztužné tkané geotextilie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných. Jsou určeny jako alternativa tam, kde je požadavek použít materiál s pevnostními parametry a zároveň provézt oddělení konstrukčních vrstev od sebe navzájem či od podloží. Přitom poskytují dostatečnou hydropropustnost.

Dalším znakem je jejich vysoká odolnost chemickým vlivům prostředí. Produkty s vyššími pevnostními hodnotami lze používat k vyztužování zemin při výstavbě zemních konstrukcí a opěrných zdí.

Geolon PET

Geolon PET

Geolon PET jsou výztužné tkaná geotextilie z vysokopevnostních polyesterových UV stabilizovaných vláken. Geotextilie Geolon PET jsou určeny pro účinné vyztužování díky svým příznivým pevnostním parametrům a malému protažení. Geotextilie Geolon PET přitom nabízí dobrou hydropropustnost pro schopnost oddělit konstrukční vrstvy a zároveň nebránit prostupu vody. Geotextilie Geolon PET je vhodný jako výztužný prvek především pro jemnozrnné nesoudržné zeminy.

Tkané geotextilie Geolon PET se vyrábí v dvouosých a jednoosých provedeních. Dvouosé dimenze se používají především k plošnému vyztužování podloží a podobným aplikacím. Jednoosé dimenze se používají především při realizacích opěrných zemních struktur a jiných zemních konstrukcí.

Geolon PP

Geolon PP

Geolon PP

Geolon PP jsou výztužné tkané geotextilie z polypropylenových vláken 100% UV stabilizovaných. Jsou určeny jako alternativa tam, kde je požadavek použít materiál s pevnostními parametry a zároveň provézt oddělení konstrukčních vrstev od sebe navzájem či od podloží. Přitom poskytují dostatečnou hydropropustnost.

Dalším znakem je jejich vysoká odolnost chemickým vlivům prostředí. Produkty s vyššími pevnostními hodnotami lze používat k vyztužování zemin při výstavbě zemních konstrukcí a opěrných zdí.