Biodegradační kompozit

Protierozní materiály

Biodegradační kompozity složené z přírodních složek vázané v pevné polymerní síti umožňují pokrytí svahů a pozemků za účelem protierozní ochrany. Biodegradační kompozity zabraňují splavování částeček půdy a poskytují platformu pro růst vegetace. Přírodní složka kompozitu během biodegradačního procesu dodává vegetaci potřebné živiny, přičemž polymerní síť trvale zpevňuje kořenový systém.

Biodegradační kompozity jsou výhodnou alternativou mezi čistě přírodními protierozními materiály a polymerními 3D rohožemi. Dodávají se též s aplikovaným travním semenem.