Filter Unit Ecogreen, zkráceně FU Ecogreen, jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací . FU Ecogreen je konstruován jako dvojitá síť mechově zelené barvy, čímž s e snadno integruje do přírodního prostředí. Typ FU Ecogreen j e vyroben z vysoce pevných polyesterových vláken , UV stabilizovaných.

Unikátní pevnost a pružnost jednotky FU Ecogreen spolu s její jednoduchostí použití umožňuje účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystémů a umožnění opětovného rychlého růstu vegetace v místech, kde je to požadováno.

Pro více informací >>>


FU Ecogreen, instalace jezero Most >>>

FU Ecogreen, instalace řeka Bělá >>>

FU Ecogreen, instalace Máchovo jezero >>>