3D rohož Polymat

Protierozní materiály

Polyfelt Polymat jsou protierozní 3D rohože vyrobené z polypropylenových (PP) „monofilů“ UV-stabilizovaných se zpevnění geomřížkou anebo bez ní. Struktura Polymatu s vysokou vzdušností (90%) zpevňuje svrchní vrstvu zeminy, čímž zabraňuje povrchové erozi na svazích a poskytuje trvalou podporu ornice a vegetaci.

3D rohož Polyfelt Polymat se využívá zejména na strmých svazích náspů a zářezů silnic a železnic, na svazích protihlukových valů, opěrných zdí a na jiných rizikových svazích, kde je potenciální riziko povrchové eroze díky jejich rozměrům, sklonům a polohám.