Gabiony z pletených sítí

Gabiony

Systém pletených gabionů EKO jsou stavební prvky různých tvarů a velikostí, vyráběné z drátěného pletiva se šestiúhelníkovými oky, plněné zeminou a kamením. Využívají se jako náhrada betónových konstrukcí při výstavbě silničních a železničních násypů, mostů, opěrných a protihlukových stěn, při úpravě koryt a břehů vodních toků a nádrží, jako zábrana proti sesuvům půdy a pro stabilizaci svahů.

Gabiony realizované systémem EKO jsou oproti konvenčním svařovaným gabionovým systémům jejich levnější a na realizaci rychlejší alternativou. Gabionové konstrukce realizované systémem EKO jsou alternativou kvalitní, spolehlivou a mnoha stavbami osvědčenou.

Pletené gaionové systémy EKO – více informací >>>