Gabiony svařované

Gabiony svařované

Gabiony ze svařovaných panelů jsou vyráběny z ocelového drátu o průměru 4,0 mm. Tento drát je speciálně povrchově upravený silnou vrstvou odolné slitiny zinku a hliníku. Standartní oko sítí je 10 x 10 cm. V případě použití menší frakce výplňového kamene anebo z důvodu estetického nabízíme též svařované gabiony s okem 10 x 5 cm, které mohou být orientované horizontálně či vertikálně. Ale vyrobit lze sítě s oky jakýchkoliv rozměrů.

Gabionové konstrukce ve více ohledech předběhli betonové konstrukce. Gabiony se vyznačují možností realizace během celého roku, propustnou strukturou, vysokou odolností, ekologičností a estetickou hodnotou. Velkou výhodou použití gabionů oproti betonovým konstrukcím je i úspora nákladů, obvykle 20 až 30%. Odhadovaná životnost konstrukcí je minimálně 50 let. Na celkovou životnost má vliv více faktorů mezi něž patří použitý materiál či samotná realizace.

Gabiony svařované – více informací >>>

Gabiony z pletených sítí

Gabiony z pletených sítí

Systém pletených gabionů EKO jsou stavební prvky různých tvarů a velikostí, vyráběné z drátěného pletiva se šestiúhelníkovými oky, plněné zeminou a kamením. Využívají se jako náhrada betónových konstrukcí při výstavbě silničních a železničních násypů, mostů, opěrných a protihlukových stěn, při úpravě koryt a břehů vodních toků a nádrží, jako zábrana proti sesuvům půdy a pro stabilizaci svahů.

Gabiony realizované systémem EKO jsou oproti konvenčním svařovaným gabionovým systémům jejich levnější a na realizaci rychlejší alternativou. Gabionové konstrukce realizované systémem EKO jsou alternativou kvalitní, spolehlivou a mnoha stavbami osvědčenou.

Pletené gaionové systémy EKO – více informací >>>