Polyfelt DC jsou drenážní geokompozity složené z drenážního jádra ve tvaru sítě vyrobené z extrudovaného polyetylenu (PE) a z filtrační geotextilie z nekonečných polypropylenových (PP) vláken. Dodává se s oboustrannou filtrační geotextilií nebo s geotextilií pouze po jedné straně.

Drenážní kompozity Polyfelt DC se vyznačují nízkou stlačitelností. Proto se používají tam, kde je zapotřebí účinné odvodnění pod vysokým tlakem nadloží. Je používán jako drenážní prvek u skládek, opěrných zdí, suterénů, tunelů, komunikací a jiných zátěžových aplikací.