Thrace TG

Geomříže

Thrace TG jsou dvouosé geomříže vyrobené z extrudovaného polypropylenu (PP), vyznačují se vysokou pevností při malém protažení, jsou UV-stabilní (obsah karbonu 2%) a odolné chemickým a biologickým vlivům v půdním prostředí.

Díky své konstrukci jsou vhodné pro vyztužování podložních vrstev a realizaci konstrukčních vrstev komunikací a pozemních staveb. Nacházejí uplatnění v dalších aplikacích stavebnictví jako jsou protierozní zajištění strmých svahů….