PP Uniaxial Geogrid

PP Uniaxial Geogrid

PP Uniaxial Geogrid jsou jednoosé geomříže vyrobené z polypropylenu (PP), vyznačují se vysokou pevností při malém protažení, jsou UV-stabilní (obsah karbonu 2%) a odolné chemickým a biologickým vlivům v půdním prostředí.

Díky své konstrukci jsou vhodné pro realizaci vyztužených zeminových konstrukcí jako jsou opěrné zdi, násypy, zemní valy apod. Struktura a tvar geomříží PP Uniaxial Geogrid umožňují provádět napojení jednotlivých pásů a tím poskytují variabilitu řešení konstrukčních řešení.

Thrace TG

Thrace TG

Thrace TG jsou dvouosé geomříže vyrobené z extrudovaného polypropylenu (PP), vyznačují se vysokou pevností při malém protažení, jsou UV-stabilní (obsah karbonu 2%) a odolné chemickým a biologickým vlivům v půdním prostředí.

Díky své konstrukci jsou vhodné pro vyztužování podložních vrstev a realizaci konstrukčních vrstev komunikací a pozemních staveb. Nacházejí uplatnění v dalších aplikacích stavebnictví jako jsou protierozní zajištění strmých svahů….

Miragrid GX

Miragrid GX

Miragrid GX jsou pletené geomříže vyrobená z vysokopevnostních polyesterových vláken (PET) opatřené polymerním ochranným povlakem. Geomříže Miragrid GX mají vynikající třecí vlastnosti, díky nim zaručují vysokou míru interakce mezi geomříží a zeminou, která vede ke zvýšení tahového výkonu a tedy i únosnosti podloží. Díky této absorpci tažné síly vzniká ze zeminy nový kompozitní prvek: zemina vyztužená geomříží.Geomříže Miragrid GX jsou ideální výztuhami pro hrubozrnné, nesoudržné zeminy. 

Geomříže Miragrid GX se vyrábí v dvouosých a jednoosých provedeních. Dvouosé geomříže se používají především pro plošné vyztužení podloží a podobné aplikace. Jednoosé geomříže se používají pro vyztužování opěrných zemních konstrukcí, valů a podobných zemních struktur. Jednoosé geomříže Miragrid GX jsou pro tyto aplikace velice vhodné a to především pro jejich vynikající creepové vlastnosti (dlouhodobé pevnosti).