3D-Drain jsou drenážní geokompozity složené z drenážního jádra ve tvaru 3D rohože vyrobené z extrudovaného polyetylenu (PE) a z filtrační geotextilie z nekonečných polypropylenových (PP) vláken po obou stranách.

Drenážní kompozity 3D-Drain se vyznačují nízkou stlačitelností a vysokou drenážní kapacitou. Jsou používány jako drenážní prvek u skládek, opěrných zdí, suterénů, tunelů, komunikací a jiných aplikací. Drenážní kompozity nahrazují konvenční drenážní struktury z kameniva. Oproti konvenční metodě disponují přesně definovanými vlastnostmi a poskytují jednoduchou, rychlou a levnou montáž.