Jutová rohož

Protierozní materiály

Protierozní jutové rohože jsou biologicky odbouratelné protierozní materiály vyrobená z přírodních lněných vláken. Nejčastěji tvoří pletené sítě utkané ze silných pramenců vláken. Přírodní lněné vlákno dostatečnou životnost pro oporu zemině, než zakoření vysetá vegetace. Jutové rohože jsou ekonomičtější variantou kokosovým rohožím.

Díky biodegradačnímu procesu jutové rohože jsou do půdy postupně dodávány živiny místo aktivního hnojení. Jutové rohože mají nezbytnou pevnost pro udržení zeminy a ochránění proti erozi během zakořenění a dostatečného vzrůstu vegetace. Zároveň díky struktuře rohože vytváří vhodné mikroklima a „zásobárnu“ vody.