Biodegradační kompozit

Biodegradační kompozit

Biodegradační kompozity složené z přírodních složek vázané v pevné polymerní síti umožňují pokrytí svahů a pozemků za účelem protierozní ochrany. Biodegradační kompozity zabraňují splavování částeček půdy a poskytují platformu pro růst vegetace. Přírodní složka kompozitu během biodegradačního procesu dodává vegetaci potřebné živiny, přičemž polymerní síť trvale zpevňuje kořenový systém.

Biodegradační kompozity jsou výhodnou alternativou mezi čistě přírodními protierozními materiály a polymerními 3D rohožemi. Dodávají se též s aplikovaným travním semenem.

Ochranné ocelové sítě

Ochranné ocelové sítě

Ochranné ocelové sítě systému EKO jsou dvouzáktutové sítě vyrobené z ocelového drátu průměru 2,7mm neo 3,0mm s galvanickou ochrannou povrchu. Sítě se dodávají v rolích, velikost ok je 60x80mm nebo 80x100mm. Spolu se sítěmi je možné dodat příslušenství pro kotvení, tedy ocelové kotvy, podložky a „C“ spony.

Ochranné ocelové sítě systému EKO se využívají se na ochranu svahů a skal, zabraňují padání kamenů. Vytváří opěrnou bázi pro zakořenění vegetace. Alternativně slouží jako armatura pro zpevňující betonový postřik.

Robulon PP

Robulon PP

Robulon PP je vysokopevnostní geokompozit pro účely ochrany před erozí. Výrobek je vyroben ze 100% polypropylenu (PP) s trojrozměrnou strukturou s vysokou trvanlivostí a odolného proti UV záření. Kombinace vyztužení a zadržení zeminy činí Robulon ideální rohoží pro ochranu před erozí při různých použitích, jako je ochrana svahů, geomembrán, kanálů a říčních podloží a břehů.

Robulon se vyznačuje vysokou pevností, čímž je vhodný na dlouhé a strmé svahy. Zajišťuje dobrou fixaci díky své základní vrstvě, kterou nelze oddělit od 3D smyček. Díky tomu umožňuje vytvoření silné kořenové zóny.

FU Ecogreen

FU Ecogreen

Filter Unit Ecogreen, zkráceně FU Ecogreen, jsou speciální sítě, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určená místa v rámci různých aplikací . FU Ecogreen je konstruován jako dvojitá síť mechově zelené barvy, čímž s e snadno integruje do přírodního prostředí. Typ FU Ecogreen j e vyroben z vysoce pevných polyesterových vláken , UV stabilizovaných.

Unikátní pevnost a pružnost jednotky FU Ecogreen spolu s její jednoduchostí použití umožňuje účinná řešení protierozních opatření, různých zemních sanací a ochrany staveb. Velkou předností je následná podpora ekosystémů a umožnění opětovného rychlého růstu vegetace v místech, kde je to požadováno.

Pro více informací >>>


FU Ecogreen, instalace jezero Most >>>

FU Ecogreen, instalace řeka Bělá >>>

FU Ecogreen, instalace Máchovo jezero >>>

3D-Mat

3D-Mat

3D-Mat jsou prostorové 3D protierozní rohože vyrobené z polypropylenových (PP) monofilů olivově zelené barvy. Rohože 3D-Mat se dodávají v tloušťce 10mm a 20mm.

Rohože 3D-Mat jsou ideální pro ochranu proti erozi na rozmanitých místech, na nábřežích, březích řek, jezer, kanálů, příkopů, hrázích, suchých poldrů, protipovodňových a protihlukových zemních valů atp. Jsou také vysoce efektivní při aplikacích v golfových resortech a obydlených zónách. Spolu s kořenovým systémem vegetace vytváří pevnou přírodní platformu. V důsledku toho 3D-Mat pomáhá přírodě rozvíjet své dlouhodobě silné „zelené“ řešení ochrany proti erozi.

Extramat MTA 15-250

Extramat MTA 15-250

Extramat MTA 15-250 je trvalá 3D protierozní rohož tvořená silnými polypropylenovými (PP) monofily plně UV stabilizovanými. Prostorová 3D rohož je spojena s výztužnou geomříží ze skelných vláken opatřenou polymerním povlakem. Společně tvoří vysoce účinný protierozní materiál jež nepodléhá degradaci.

Prostorová 3D struktura zabraňuje odplavování částeček půdy a zároveň poskytuje velký prostor pro kořenový systém vegetace, výztužná mříž zpevňuje celý prostor, zkompaktňuje povrh svahu a zabraňuje potenciálnímu sesuvu půdy.