Kompozit do ABS

Kompozit do ABS

Composite 50/50-30 Knited a Composite 100/100-30 jsou výztužné kompozity složené z netkané geotextilie vyrobené z polyesterových, mechanicky zpevněných vláken, impregnované bitumenem na které je přišita výztužná geomříž ze skelných vláken potažená polymerem.

Díky základnímu konstrukčnímu prvku geomříže – skelným vláknům – odolává mříž vysokým teplotám až do 1.000°C a dosahuje vynikajících pevností při nízkých protaženích 1% a 3%. Nosná netkaná geotextilie umožňuje snadnější instalaci a ve vozovce plní funkci SAMI mebrány. Výrobek je vyráběn v souladu s nejnovějšími technickými poznatky a splňuje veškeré legislativní předpisy a požadavky.

Skelná mříž do ABS

Skelná mříž do ABS

C SA Fiberglass Geogrid jsou výztužné geomříže do asfaltových povrchů. Jsou vyrobeny z vysokopevnostních skelných vláken v podobě impregnované mříže. Na jedné straně jsou opatřeny vysoce adhezivní bitumenovou vrstvou.

Mříže C SA Fiberglass Geogrid díky svým vlastnostem skelných vláken, jež se vyznačují vysokou pevností při protaženích maximálně do 3%, dokáží zpevnit asfaltové povrch právě v době, kdy dochází ke vzniku trhlin. Tím výrazně prodlužují životnost asfaltového povrchu. Používají se především při rekonstrukcích komunikací jak pro plošné aplikace, tak lokální opravy. Uplatňují se také v místech napojení asfaltových povrchů při rozšiřování komunikací, v přechodových oblastech mostů a pod. Díky adhezní bitumenové vrstvě zvyšují kvalitu spojení s asfaltovým povrchem.

Polyfelt PGM-G

Polyfelt PGM-G

Polyfelt PGM-G jsou kompozity složené z nosné netkané geotextilie, která je vyrobena z nekonečných polypropylenových (PP) vláken. Na tuto nosnou geotextilii jsou pevně přichyceny našitím pramence skelných vláken, které vytváří výztužnou vysokopevnostní mříž. Produkty Polyfelt PGM-G jsou dodávány v pevnostech: 50/50kN, 100/100kN a 200/200kN.

Hlavními funkcemi materiálů Polyfelt PGM-G jsou jejich výztužná a těsnící schopnost. Skelná vlákna vykazují vysokou pevnost již při minimálních protaženích korespondujících s roztažností asfaltobetonových povrchů a netkaná geotextilie, která je v produktu přítomna jako nosný prvek, poskytuje po nasycení asfaltem těsnící vlastnosti – vytváří SAMI mebránu.

Nespornou výhodou výztužného prvku, který je tvořen v materiálu Polyfelt PGM-G skelnými vlákny jsou jeho vlastnosti. Maximální průtažnost při níž vykazují skelná vlákna maximální pevnost se pohybuje mezi 1% až 3%. Díky těmto skelným vláknům kompozit PGM-G využívá maximální pevnost pro vyztužení v době před vznikem trhlin v asfaltovém krytu.