Geobuňky

Geobuňky

Geobuňkové systémy díky svému zpevňovacímu účinku zabraňuje smykovému porušení a smykovým deformacím sypaných a násypových vrstvených materiálů. Systém stabilizuje plnivo, umožňuje rozložení zátěže v plastických zeminách, představuje základovou stabilizaci pro dlážděné plochy a stabilizaci nezpevněných vozovek.

Geobuňkové systémy se dále používají pro stabilizace svahů. Zpevňují, ztužují a udržují vrchní vegetační vrstvu nebo kamenné násypy, a to tím způsobem, že kontrolují posuv svahu vyvolaný hydrodynamickou a gravitační silou. Stávají se účinnými protierozními systémy.

Pomocí geobuňkových systémů lze též realizovat systémy opěrných zdí a vyztužených zeminových konstrukcí jež vyhovují všem stavební předpisům a požadavkům. Tyto systémy vynikají konstrukční flexibilitou a příjemným vzhledem díky povrchu s vegetací. Vytváří vodorovné terasy, které umožňují růst vegetace i v exponovaných vnějších buňkách.

Pro další informace a aktuální nabídku materiálů kontaktujte obchodní zástupce.