Polyfelt Rock PEC

Polyfelt Rock PEC

Polyfelt Rock PEC jsou geotextilní kompozity jejichž základem je netkaná geotextilie vyrobená z nekonečných polypropylenových (PP) vláken. Do této základní netkané geotextilie jsou vetkaná vysokopevnostní polyesterové (PET) pramence. Kompozity Polyfelt Rock PEC se vyznačují vysokou pevností v tahu spojenou s výbornou hydropropustností. Netkaná složka geokompozitu zároveň chrání vysokopevnostní pramence před poškozením.

Produkty Polyfelt Rock PEC se používají zejména pro zpevnění soudržných zemin, kde jeho drenážní funkce pomáhá zvyšovat pevnost ve smyku. Využívají se pro stavby zpevněných zemních konstrukcí a pro stabilizaci podloží. Nejčastější využití jsou stavby železnic a silnic a další inženýrské stavby.

Thrace TGC

Thrace TGC

Thrace TGC jsou výztužné geokompozity složené z vysokopevnostní biaxiální geomříže vyrobené extrudováním z polypropylenu a netkané, mechanicky zpevněné getextilie vyrobené ze 100% polypropylenových UV stabilizovaných vláken.

Geokompozity TGC jsou konstruovány pro zajištění stabilizace podloží, zvýšení únosnosti podloží se zajištěním separace a filtrace na dopravních, pozemní a dalších inženýrských stavbách.