Gabionové technologie

Technologie

Gabionové konstrukce ve více ohledech předběhli betonové konstrukce. Gabiony se vyznačují možností realizace během celého roku, propustnou strukturou, vysokou odolností, ekologičností a estetickou hodnotou. Velkou výhodou použití gabionů oproti betonovým konstrukcím je i úspora nákladů, obvykle 20 až 30%. Na celkovou životnost má vliv více faktorů mezi něž patří použitý materiál či samotná realizace.

Konstrukce gabionů jsou ze svařované mříže nebo pletené dvou zákrutové sítě. Dráty jsou pozinkované silnou vrstvou zinku anebo slitiny zinku a hliníku. Nejen povrchová úprava je zárukou vysoké životnosti stavby. Na životnost mají vliv i kvalitativní vlastnosti výplňového materiálu a případný následný vzrůst vegetace. Odhadovaná životnost gabionových konstrukcí je minimálně 50 roků až 100 let. Pro zákazníky nabízíme kvalitní a fundovanou technickou podporu prostřednictvím specializovaných pracovníků.

Gabiony, více informací >>>


Ostatní informace po přihlášení

Jednoduchým přihlášením získáte možnost trvalého přístupu ke všem technickým informacím tohoto materiálu, náležitým instalačním postupům, projekčním specifikacím a novinkám.